Pozitif yönden sürme izolasyon ise su depolarının içeriden yalıtımı, temel ve perde betonları, teras çatılar, balkonlar, betonarme gizli dereler, ıslak hacimler gibi suyun pozitif yönden geldiği bölgelerde uygulanır. Kristalize yalıtım tekniğinde, toprağa yaslanan beton perde duvarlarına yani suyun dışarıdan betona sirayet ederek içeri girmesini engellemek için yapılır.

Binalarımız yapılırken betonun reaksiyonu sebebiyle ve imalat hatalarından oluşan kılcal çatlaklar, plastik rötre (büzülme) su köprüleri oluşur. Pozitif yönden sürme izolasyon bu gibi su köprülerinden, betonun soğuk derzlerinden ve çatlaklarından içeriye girebilecek olan suyu, su geçirimsiz tamir harcı ve kristalize malzemenin uygulanması ile engellenmiş olur.

Kristalize malzeme ile betonarme da su yalıtımı uygulama tekniği. Betondaki soğuk derzlerin ve segrasyon olan bölgeyi, ve gergi demirlerinin, ağaç takozların etrafı açılarak yıkanır ve temizlenir.

Temizlenen oyukların su geçirmez tamir harcı ile onarılması gerekmektedir. Onarımı yapılan beton yıkandıktan sonra ıslak beton üzerine kristalize malzeme uygulanır. Bu uygulama ile kristalize malzeme betonarmenin üzerinde bir örtü oluşturur ve betonun içine sirayet ederek belli bir derinliğe kadar kristal üretir. Böylece kılcal çatlaklar suya karşı kilitlenmiş olur. Bu uygulamanın şantiye ortamında zarar görme riski çok daha azdır. Betona pozitiften (dıştan) yapılan bu uygulama başka bir koruma ihtiyacı gerektirmez. Betonarmeye işleyen kristalize kılcal çatlakların içerisinde suda çözülmeyen kristal üretilmiş bir beton katmanı oluşturmuş oluruz hem de beton üzerinde oluşabilecek çatlaklara karşı yarı elastik bir katman elde edilmiş olur.