Membran temel bohçalama metodu bina temelinin bir membran tabakası ile çepeçevre sarılmasıdır. Membran temel bohçalama yönteminden önce yalıtım tabakası hazırlanır ve bu ''bohça''nın içine temel oturtulur. Öncelikle bitümlü membran tabakasının üzerine serileceği sağlam zemin hazırlanmalıdır. Bu zemin düzgün yüzeyli bir grobeton (lean concrete) katmanıdır. Bu katmanın üzerine en az iki kat 3 veya 4 mm kalınlığında polyester keçe taşıyıcılı membran yapıştırılır.

Bohçalama uygulamalarında membran altına astar uygulanmaz. Membranlar enine göre yaklaşık 10 cm, boyuna göre ise yaklaşık 15 cm birbirileri üzerine hassas bir şekilde bindirilerek ve şaloma ateşi ile eritilerek yapıştırılır. İlk katta membranların ek yerlerinden birbirine yapıştırılması yeterlidir.

İkinci kat yana doğru 50 cm ve boyuna 5 metre kaydırma yapılarak birbirilerine yapıştırılmalıdır. İlk ve ikinci katlar enine-boyuna şeklinde dik açı ile kaydırılarak uygulama yapılmaz. İkinci kat membranlar ilk kat yapılan membran tabakalarına tamamen yapıştırılmalıdır. Ucu ucuna yani nokta karşılaması olarak yapılan yapıştırma hiçbir zaman doğru uygulama değildir. Zemin yalıtım tabakasının perde yalıtımı ile birleştirilebilmesi için kenarlarda yaklaşık 1 metre fazlalık bırakılmalıdır. Perdelerin yalıtımında aynı tip membran kullanılabilir, ancak polyester keçe takviyeli membran uygulanması daha pratik olarak karşımıza çıkar ve uygulama açısından sağlıklı bir uygulamadır. Uygulama sonrasında yalıtımın korunması için en az 100g/m² ağırlığında geotekstil keçe ile yalıtım tabakasının korunması sağlanmalıdır. Membran bohçalama uygulaması sırasında bütün açılar dikkate alınmalıdır. Bu konuda sorunlarınızı en etkili bir biçimde çözecek olan Boyraz İzolasyon kullandığı malzeme bakımından en kaliteli ve en etkili malzeme kullanmaktadır.