Kuyu temel izolasyonu yapmadan önce kuyu temel nedir? Bir göz atalım. Kuyu temel insan gücü ile kazı yapılan ve tek tarafı betonarme perde olarak kullanılan derin kazılarda destekleme yapılarıdır. Kuyu temel, tek taraflı kalıpların kullanıldığı, iksa yani destekleme kazık sistemi yerine yapılan bir sistemdir. Yeraltı suyunun fazla olmadığı sert zeminlerde uygulanırlar. Zemin özelliklerine göre değişiklik göstererek 20-30m derinliğe kadar uygulanabilirler.

Gelişen şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda büyük şehirlerde arazi sıkıntısı problemini ortaya çıkartmıştır. Bunun getirisi olarak ta yapılan binalarda yükseklikler baş göstermiş , hem yükselirken binalar aynı zamanda da aşağı doğru da ilerlemiş, yani bodrumlar da zemin olarak fazlalaşmıştır.

Kuyu temel izolasyonu; birden fazla bodrum kata sahip binalar, metro istasyonları, yeraltı depoları gibi yapılar çokça inşa edilmeye başlanmıştır. Kuyu temel perdeleri doğru şekilde onarılmalı, tek tek su köprüleri doldurulmalı ve daha sonra betonarme perdeler içinde suya doğru ilerleyip tüm kılcal çatlaklarda kristal üretebilecek doğru bir kristalize su izolasyon malzemesi ile yalıtılmalıdır.

İksa türü seçiminde zemin cinsi, yer kaybı, maliyet gibi faktörler göz önüne alınarak projeye ene uygun olanı seçilir. İksa yöntemlerinde biri olan kuyu temelin uygulanmasındaki en büyü faktör yer kaybının minimum olmasıdır. Kuyu temelin perdesi mevcut bina taşıyıcı perdesi olarak kullanılabildiği için ekstra bir alana ihtiyaç yoktur. Bu sebepten dolayı kuyu temeller arazinin değerli olduğu yerlerde arazi kaybı olmadan arazi çevresindeki yapıları ve arazileri korumak için uygulanır.